บทความ » REILEY WAS HERE 2018 ชายหนุ่มที่ยอมสละตัวเอง เป็นเหยื่อให้เชื้อโรค

REILEY WAS HERE 2018 ชายหนุ่มที่ยอมสละตัวเอง เป็นเหยื่อให้เชื้อโรค

18 มกราคม 2021
567   0

REILEY WAS HERE 2018 ชายหนุ่มที่ยอมสละตัวเอง เป็นเหยื่อให้เชื้อโรค

REILEY WAS HERE 2018 ชายหนุ่มที่ยอมสละตัวเอง เป็นเหยื่อให้เชื้อโรค

เพื่อแลกกับ เงินก้อนโต เปิดเรื่องมาที่ หนุ่มหัวฟู กำลัง ยืนเก้ๆกังๆ อยู่หน้า บ้านเก่า ซอมซ่อหลังหนึ่ง ที่ประตู และหน้าต่าง ทุกบาน ถูกปิดเอาไว้ อย่างแน่นหนา เขาดู กระวนกระวาย ใจ
อย่างบอก ไม่ถูก ในมือ ที่กำลัง สั่นเครือ ของเขา กุมกระดาษ ที่เขียน บอกหมายเลข 328 เอาไว้ ซึ่งมัน ซึ่งมัน ก็ตรงกับ เลขที่บ้าน ที่อยู่ ตรงหน้าของเขา อย่างไม่ ผิดเพั้ยน
หลังจาก ทบทวน อะไรบางอย่าง อยู่ใน หัวพักหยึ่ง จน ตัดสินใจ ได้แล้ว ชายหนุ่ม ผู้นี้ ก็เดิน ตรงไปที่ บ้านหลังนั้น พร้อมส่ง สัญญาณ เรียกคน ที่อยู่้ขางใน ให้ออกมา ต้อนรับ
จากนั้น ก็ปรากฎ ร่างหญิงสาว หน้าตา ไร้อารมณ์ คนหนึ่ง ยืนอยู่ เบื้องหน้า เธอมี ชื่อว่า ราเคว ซึ่งยัง ไม่ทันที ชายหนุ่ม จะกล่าวทักทาย เธอก็ ชิงตัดหน้า ถามชื่อ เขาเสียก่อน

REILEY WAS HERE 2018 ชายหนุ่มที่ยอมสละตัวเอง เป็นเหยื่อให้เชื้อโรค

เพื่อแลกกับ เงินก้อนโต เปิดเรื่องมาที่ หนุ่มหัวฟู กำลัง ยืนเก้ๆกังๆ อยู่หน้า บ้านเก่า ซอมซ่อหลังหนึ่ง ที่ประตู และหน้าต่าง ทุกบาน ถูกปิดเอาไว้ อย่างแน่นหนา เขาดู กระวนกระวาย ใจ
อย่างบอก ไม่ถูก ในมือ ที่กำลัง สั่นเครือ ของเขา กุมกระดาษ ที่เขียน บอกหมายเลข 328 เอาไว้ ซึ่งมัน ซึ่งมัน ก็ตรงกับ เลขที่บ้าน ที่อยู่ ตรงหน้าของเขา อย่างไม่ ผิดเพั้ยน
หลังจาก ทบทวน อะไรบางอย่าง อยู่ใน หัวพักหยึ่ง จน ตัดสินใจ ได้แล้ว ชายหนุ่ม ผู้นี้ ก็เดิน ตรงไปที่ บ้านหลังนั้น พร้อมส่ง สัญญาณ เรียกคน ที่อยู่้ขางใน ให้ออกมา ต้อนรับ
จากนั้น ก็ปรากฎ ร่างหญิงสาว หน้าตา ไร้อารมณ์ คนหนึ่ง ยืนอยู่ เบื้องหน้า เธอมี ชื่อว่า ราเคว ซึ่งยัง ไม่ทันที ชายหนุ่ม จะกล่าวทักทาย เธอก็ ชิงตัดหน้า ถามชื่อ เขาเสียก่อน

เพื่อแลกกับ เงินก้อนโต เปิดเรื่องมาที่ หนุ่มหัวฟู กำลัง ยืนเก้ๆกังๆ อยู่หน้า บ้านเก่า ซอมซ่อหลังหนึ่ง ที่ประตู และหน้าต่าง ทุกบาน ถูกปิดเอาไว้ อย่างแน่นหนา เขาดู กระวนกระวาย ใจ
อย่างบอก ไม่ถูก ในมือ ที่กำลัง สั่นเครือ ของเขา กุมกระดาษ ที่เขียน บอกหมายเลข 328 เอาไว้ ซึ่งมัน ซึ่งมัน ก็ตรงกับ เลขที่บ้าน ที่อยู่ ตรงหน้าของเขา อย่างไม่ ผิดเพั้ยน
หลังจาก ทบทวน อะไรบางอย่าง อยู่ใน หัวพักหยึ่ง จน ตัดสินใจ ได้แล้ว ชายหนุ่ม ผู้นี้ ก็เดิน ตรงไปที่ บ้านหลังนั้น พร้อมส่ง สัญญาณ เรียกคน ที่อยู่้ขางใน ให้ออกมา ต้อนรับ
จากนั้น ก็ปรากฎ ร่างหญิงสาว หน้าตา ไร้อารมณ์ คนหนึ่ง ยืนอยู่ เบื้องหน้า เธอมี ชื่อว่า ราเคว ซึ่งยัง ไม่ทันที ชายหนุ่ม จะกล่าวทักทาย เธอก็ ชิงตัดหน้า ถามชื่อ เขาเสียก่อน

see also : คิมโซยอน นางร้ายเจ้าใน The Penthouse