ข่าวฆาตรกรรม » Route of Death เส้นทางสายมรณะ Northern territerry

Route of Death เส้นทางสายมรณะ Northern territerry

8 มีนาคม 2021
571   0

Route of Death เส้นทางสายมรณะ

Route of Death เส้นทางสายมรณะ

พื้นที่ บริเวณ Northern territerry อยู่ค่อน ไปทางเหนือ ของออสเตรเลีย มีประชากร อยู่เพียง 2 แสน 5 หมื่นคน แต่เนื้อที่ มีถึง 1.3 ล้าน ตารางกิโลเมตร
แต่เหตุผลที่ว่า แม้จะ มีพื้นที่เยอะ แต่คน อาศัย อยู่น้อย อาจจะ มาจาก สภาพ ภูมิอากาศ เพราะว่า ดินแดน หรือว่า พื้นที่ แห่งนี้ มันแห้งแล้ง และไม่ค่อย มี service
หรือว่า ร้านค้า ใดๆ และสำหรับใคร ที่จะ พื้นที่แห่งนี้ ก็จะ รู้กันดีว่า จะต้อง ระวัง พวกรถ บรรทุก รถเทเลอร์

รถส่งของ พวกนี้ เขาจะ ใช้ในการ ขนส่งของ รวมถึง จะต้อง ระวัง จิงโจ้
เนื่องจาก บางครั้ง น้องจิงโจ้ ก็จะ ชอบกระโดด ตัดหน้า รถยนต์ แถวนั้น และยิ่ง น้องจิงโจ้ เห็นแสงไฟ หน้ารถ ตอนกลางคืน จะยิ่ง เป็นเวลา ที่น้อง ชอบวิ่ง ตัดหน้ารถ

Route of Death  เส้นทางสายมรณะ

พื้นที่ บริเวณ Northern territerry อยู่ค่อน ไปทางเหนือ ของออสเตรเลีย มีประชากร อยู่เพียง 2 แสน 5 หมื่นคน แต่เนื้อที่ มีถึง 1.3 ล้าน ตารางกิโลเมตร
แต่เหตุผลที่ว่า แม้จะ มีพื้นที่เยอะ แต่คน อาศัย อยู่น้อย อาจจะ มาจาก สภาพ ภูมิอากาศ เพราะว่า ดินแดน หรือว่า พื้นที่ แห่งนี้ มันแห้งแล้ง และไม่ค่อย มี service
หรือว่า ร้านค้า ใดๆ และสำหรับใคร ที่จะ พื้นที่แห่งนี้ ก็จะ รู้กันดีว่า จะต้อง ระวัง พวกรถ บรรทุก รถเทเลอร์

รถส่งของ พวกนี้ เขาจะ ใช้ในการ ขนส่งของ รวมถึง จะต้อง ระวัง จิงโจ้
เนื่องจาก บางครั้ง น้องจิงโจ้ ก็จะ ชอบกระโดด ตัดหน้า รถยนต์ แถวนั้น และยิ่ง น้องจิงโจ้ เห็นแสงไฟ หน้ารถ ตอนกลางคืน จะยิ่ง เป็นเวลา ที่น้อง ชอบวิ่ง ตัดหน้ารถ

พื้นที่ บริเวณ Northern territerry อยู่ค่อน ไปทางเหนือ ของออสเตรเลีย มีประชากร อยู่เพียง 2 แสน 5 หมื่นคน แต่เนื้อที่ มีถึง 1.3 ล้าน ตารางกิโลเมตร
แต่เหตุผลที่ว่า แม้จะ มีพื้นที่เยอะ แต่คน อาศัย อยู่น้อย อาจจะ มาจาก สภาพ ภูมิอากาศ เพราะว่า ดินแดน หรือว่า พื้นที่ แห่งนี้ มันแห้งแล้ง และไม่ค่อย มี service
หรือว่า ร้านค้า ใดๆ และสำหรับใคร ที่จะ พื้นที่แห่งนี้ ก็จะ รู้กันดีว่า จะต้อง ระวัง พวกรถ บรรทุก รถเทเลอร์

รถส่งของ พวกนี้ เขาจะ ใช้ในการ ขนส่งของ รวมถึง จะต้อง ระวัง จิงโจ้
เนื่องจาก บางครั้ง น้องจิงโจ้ ก็จะ ชอบกระโดด ตัดหน้า รถยนต์ แถวนั้น และยิ่ง น้องจิงโจ้ เห็นแสงไฟ หน้ารถ ตอนกลางคืน จะยิ่ง เป็นเวลา ที่น้อง ชอบวิ่ง ตัดหน้ารถ

see also : Anything For Jackson สองตายายที่อยากจะคืนชีพให้หลาน