บทความ » Snow White and the Huntsman 2012

Snow White and the Huntsman 2012

8 กุมภาพันธ์ 2021
248   0

Snow White and the Huntsman 2012

Snow White and the Huntsman 2012

หนึ่งราชินี พกหนึ่ง กุหลาบแดง สีดอกท้า ไอหนาว ขณะ เอื้อมมือ สัมผัส หนามก็ได้ ตำนิ้วนาง จนเลือดไหล หยดลงหิมะ เมื่อ ราชินี เห็นเลือด สีแดงฉาน
กลางหิมะ สีขาว ก็รู้สึก อยากมี ทายาท ที่ผิวขาว ดังหิมะ ปากแดงสด ดุจโลหิต ผมดำ ขับราวของ ปีกอีกา และมีปัญญา ที่กล้าแกร่ง เยี่ยงกุหลาบ ดอกนั้น
จากนั้น ไม่นาน นางก็ ได้ให้ กำเนิด ธิดา นางได้ให้ นามว่า สโนวไวท์ เมื่อสโนวไวท์ โตขึ้น เป็นเด็กสาว นางก็ เป็นอย่างที่ แม่ของนาง หวังไว้ ทั้งรูปโฉม ที่งดงาม และจิตใจ
ที่อาจหาญ เบอริเรียม คือกษัตริย์ แห่งยุค แฮมม่อน แต่ไม่นาน หลังจากนั้น เมื่อได้ดู เหมัญ ผ่านมา อีกครั้ง แม่ของ สโนวไวท์ ก็สิ้น พระชญ ในขณะที่ พระราชา กำลังเศร้าโศก
ทัพมาร ทมินลึกลับ ก็ได้ ปรากฎขึ้น พวกมัน ได้ขอให้ องค์ ราชา ออกรบ ราชา สู้ทัพ มารจนชนะ มาได้ อย่างง่ายดาย

 Snow White and the Huntsman 2012

หนึ่งราชินี พกหนึ่ง กุหลาบแดง สีดอกท้า ไอหนาว ขณะ เอื้อมมือ สัมผัส หนามก็ได้ ตำนิ้วนาง จนเลือดไหล หยดลงหิมะ เมื่อ ราชินี เห็นเลือด สีแดงฉาน
กลางหิมะ สีขาว ก็รู้สึก อยากมี ทายาท ที่ผิวขาว ดังหิมะ ปากแดงสด ดุจโลหิต ผมดำ ขับราวของ ปีกอีกา และมีปัญญา ที่กล้าแกร่ง เยี่ยงกุหลาบ ดอกนั้น
จากนั้น ไม่นาน นางก็ ได้ให้ กำเนิด ธิดา นางได้ให้ นามว่า สโนวไวท์ เมื่อสโนวไวท์ โตขึ้น เป็นเด็กสาว นางก็ เป็นอย่างที่ แม่ของนาง หวังไว้ ทั้งรูปโฉม ที่งดงาม และจิตใจ
ที่อาจหาญ เบอริเรียม คือกษัตริย์ แห่งยุค แฮมม่อน แต่ไม่นาน หลังจากนั้น เมื่อได้ดู เหมัญ ผ่านมา อีกครั้ง แม่ของ สโนวไวท์ ก็สิ้น พระชญ ในขณะที่ พระราชา กำลังเศร้าโศก
ทัพมาร ทมินลึกลับ ก็ได้ ปรากฎขึ้น พวกมัน ได้ขอให้ องค์ ราชา ออกรบ ราชา สู้ทัพ มารจนชนะ มาได้ อย่างง่ายดาย

หนึ่งราชินี พกหนึ่ง กุหลาบแดง สีดอกท้า ไอหนาว ขณะ เอื้อมมือ สัมผัส หนามก็ได้ ตำนิ้วนาง จนเลือดไหล หยดลงหิมะ เมื่อ ราชินี เห็นเลือด สีแดงฉาน
กลางหิมะ สีขาว ก็รู้สึก อยากมี ทายาท ที่ผิวขาว ดังหิมะ ปากแดงสด ดุจโลหิต ผมดำ ขับราวของ ปีกอีกา และมีปัญญา ที่กล้าแกร่ง เยี่ยงกุหลาบ ดอกนั้น
จากนั้น ไม่นาน นางก็ ได้ให้ กำเนิด ธิดา นางได้ให้ นามว่า สโนวไวท์ เมื่อสโนวไวท์ โตขึ้น เป็นเด็กสาว นางก็ เป็นอย่างที่ แม่ของนาง หวังไว้ ทั้งรูปโฉม ที่งดงาม และจิตใจ
ที่อาจหาญ เบอริเรียม คือกษัตริย์ แห่งยุค แฮมม่อน แต่ไม่นาน หลังจากนั้น เมื่อได้ดู เหมัญ ผ่านมา อีกครั้ง แม่ของ สโนวไวท์ ก็สิ้น พระชญ ในขณะที่ พระราชา กำลังเศร้าโศก
ทัพมาร ทมินลึกลับ ก็ได้ ปรากฎขึ้น พวกมัน ได้ขอให้ องค์ ราชา ออกรบ ราชา สู้ทัพ มารจนชนะ มาได้ อย่างง่ายดาย

see also : Tiger (2021) ชีวิตล้มแล้วลุกของพญาเสือลำบาก