บทความ » SOMMERTON MAN ร่างปริศนาริมชายหาด | The Common Thread

SOMMERTON MAN ร่างปริศนาริมชายหาด | The Common Thread

21 มิถุนายน 2021
403   0

SOMMERTON MAN ร่างปริศนาริมชายหาด | The Common Thread

SOMMERTON MAN ร่างปริศนาริมชายหาด | The Common Thread

ย้อนไป 70 ปีที่แล้ว ร่างไร้ วิญญาณ ของชาย นิรนาม คนหนึ่ง ถูกพบ ว่านอน เสียชีวิต อยู่ที่ ริมชายหาด ในประเทศ ออสเตรเลีย ไม่มีใครรู้ ว่าชายคนนี้ เขาเป็นใคร
มาจากไหน และเสียชีวิต ได้อย่างไร สิ่งที่ ถูกทิ้ง เอาไว้ มีตั้งแต่ รหัสลับ ข้อความ ที่ดูไม่ คุ้นตา ที่ถูกฉีก ออกมา จากหนังสือ และปริศนา ที่ถูก ทิ้งข้างๆ เอาไว้
หลาย 10 ปี จนเมื่อ ไม่กี่วัน ที่ผ่านมา นี้เอง ในวันที19 พฤษภาคม ปี 2021 ที่ร่างของ ชายคนนี้ ได้ถูก ขุดขึ้นมา อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ กระบวนการ ทางนิติ วิทยาศาสตร์
สกัดเอา DNA ออกมา เพื่อไข คำตอบ ให้กับ คำถาม ที่ว่า ตัวตน ที่แท้จริง ของ ชายคนนี้ แท้จริงแล้ว เขาคือใคร และก่อน ที่เรื่องราว น่าสงสัย จะถูก ไขข้อ กระจ่าง
ผมอยากจะ พาทุกคน ย้อนกลับไปยัง ต้นกำเนิด ว่าที่มี ที่ไป ของคดี ปริศนานี้ มันเริ่มต้น ได้อย่างไร

SOMMERTON MAN ร่างปริศนาริมชายหาด | The Common Thread

ย้อนไป 70 ปีที่แล้ว ร่างไร้ วิญญาณ ของชาย นิรนาม คนหนึ่ง ถูกพบ ว่านอน เสียชีวิต อยู่ที่ ริมชายหาด ในประเทศ ออสเตรเลีย ไม่มีใครรู้ ว่าชายคนนี้ เขาเป็นใคร
มาจากไหน และเสียชีวิต ได้อย่างไร สิ่งที่ ถูกทิ้ง เอาไว้ มีตั้งแต่ รหัสลับ ข้อความ ที่ดูไม่ คุ้นตา ที่ถูกฉีก ออกมา จากหนังสือ และปริศนา ที่ถูก ทิ้งข้างๆ เอาไว้
หลาย 10 ปี จนเมื่อ ไม่กี่วัน ที่ผ่านมา นี้เอง ในวันที19 พฤษภาคม ปี 2021 ที่ร่างของ ชายคนนี้ ได้ถูก ขุดขึ้นมา อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ กระบวนการ ทางนิติ วิทยาศาสตร์
สกัดเอา DNA ออกมา เพื่อไข คำตอบ ให้กับ คำถาม ที่ว่า ตัวตน ที่แท้จริง ของ ชายคนนี้ แท้จริงแล้ว เขาคือใคร และก่อน ที่เรื่องราว น่าสงสัย จะถูก ไขข้อ กระจ่าง
ผมอยากจะ พาทุกคน ย้อนกลับไปยัง ต้นกำเนิด ว่าที่มี ที่ไป ของคดี ปริศนานี้ มันเริ่มต้น ได้อย่างไร

ย้อนไป 70 ปีที่แล้ว ร่างไร้ วิญญาณ ของชาย นิรนาม คนหนึ่ง ถูกพบ ว่านอน เสียชีวิต อยู่ที่ ริมชายหาด ในประเทศ ออสเตรเลีย ไม่มีใครรู้ ว่าชายคนนี้ เขาเป็นใคร
มาจากไหน และเสียชีวิต ได้อย่างไร สิ่งที่ ถูกทิ้ง เอาไว้ มีตั้งแต่ รหัสลับ ข้อความ ที่ดูไม่ คุ้นตา ที่ถูกฉีก ออกมา จากหนังสือ และปริศนา ที่ถูก ทิ้งข้างๆ เอาไว้
หลาย 10 ปี จนเมื่อ ไม่กี่วัน ที่ผ่านมา นี้เอง ในวันที19 พฤษภาคม ปี 2021 ที่ร่างของ ชายคนนี้ ได้ถูก ขุดขึ้นมา อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ กระบวนการ ทางนิติ วิทยาศาสตร์
สกัดเอา DNA ออกมา เพื่อไข คำตอบ ให้กับ คำถาม ที่ว่า ตัวตน ที่แท้จริง ของ ชายคนนี้ แท้จริงแล้ว เขาคือใคร และก่อน ที่เรื่องราว น่าสงสัย จะถูก ไขข้อ กระจ่าง
ผมอยากจะ พาทุกคน ย้อนกลับไปยัง ต้นกำเนิด ว่าที่มี ที่ไป ของคดี ปริศนานี้ มันเริ่มต้น ได้อย่างไร

see also : Youth of May เราจะรักกันจนวันที่ประชาธิปไตยมาถึง?