บทความ » Spenser Confidential ลุย ล่า ปราบทรชน (2563)

Spenser Confidential ลุย ล่า ปราบทรชน (2563)

20 เมษายน 2021
455   0

Spenser Confidential ลุย ล่า ปราบทรชน (2563)

Spenser Confidential ลุย ล่า ปราบทรชน (2563)

เขาทำร้าย ตำรวจ ผู้เป็น ผู้บังคับ บัญชา แถมสเปนเซอร์ ยังถูกปลด ออกจาก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ตำรวจอีก ซึ่งตัว ของสเปนเซอร์ ก็ไม่ได้มี ปัญหาอะไร กับคำ ตัดสิน ของศาล
แถมตัว ของเขา ยังฝาก ข้อความ ไปบอก ผู้กอง โลแลนว่า แกสมควร โดนแล้ว ไอ้ตำรวจ ชาติชั่ว หลังจากนั้น หนังก็ ได้ตัด

มาที่ 5 ปี ต่อมา ซึ่งใน วันนี้ ก็เป็น
วันที่ สเปนเซอร์ จะได้ ถูกปล่อยตัว หลังจากที่ เขาได้ จำคุก มา 5 ปี สเปนเซอร์ ที่กำลัง นั่งอ่าน หนังสืออยู่ จู่ๆ

ก็ได้มี เพื่อนนักโทษ ของสเปนเซอร์ เดินตรง เข้ามาหาเขา ซึ่งเจ้าหนี้
ก็มี ชื่อว่า สครีป เขาได้ ชวนสเปนเซอร์ คุย และก็ ได้บอกกับ สเปนเซอร์ ไปว่า ภายใน คุกแห่งนี้ สเปนเซอร์ นั้นเป็น คนที่ ฮ็อตมากๆ เพราะว่า จะมี ตำรวจ
ที่ไหน มาอยู่ รวมกับ นักโทษ ที่ตัวของเขา นั้นเป็น จับเอง กับมือ

Spenser Confidential ลุย ล่า ปราบทรชน (2563)

เขาทำร้าย ตำรวจ ผู้เป็น ผู้บังคับ บัญชา แถมสเปนเซอร์ ยังถูกปลด ออกจาก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ตำรวจอีก ซึ่งตัว ของสเปนเซอร์ ก็ไม่ได้มี ปัญหาอะไร กับคำ ตัดสิน ของศาล
แถมตัว ของเขา ยังฝาก ข้อความ ไปบอก ผู้กอง โลแลนว่า แกสมควร โดนแล้ว ไอ้ตำรวจ ชาติชั่ว หลังจากนั้น หนังก็ ได้ตัด

มาที่ 5 ปี ต่อมา ซึ่งใน วันนี้ ก็เป็น
วันที่ สเปนเซอร์ จะได้ ถูกปล่อยตัว หลังจากที่ เขาได้ จำคุก มา 5 ปี สเปนเซอร์ ที่กำลัง นั่งอ่าน หนังสืออยู่ จู่ๆ

ก็ได้มี เพื่อนนักโทษ ของสเปนเซอร์ เดินตรง เข้ามาหาเขา ซึ่งเจ้าหนี้
ก็มี ชื่อว่า สครีป เขาได้ ชวนสเปนเซอร์ คุย และก็ ได้บอกกับ สเปนเซอร์ ไปว่า ภายใน คุกแห่งนี้ สเปนเซอร์ นั้นเป็น คนที่ ฮ็อตมากๆ เพราะว่า จะมี ตำรวจ
ที่ไหน มาอยู่ รวมกับ นักโทษ ที่ตัวของเขา นั้นเป็น จับเอง กับมือ

เขาทำร้าย ตำรวจ ผู้เป็น ผู้บังคับ บัญชา แถมสเปนเซอร์ ยังถูกปลด ออกจาก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ตำรวจอีก ซึ่งตัว ของสเปนเซอร์ ก็ไม่ได้มี ปัญหาอะไร กับคำ ตัดสิน ของศาล
แถมตัว ของเขา ยังฝาก ข้อความ ไปบอก ผู้กอง โลแลนว่า แกสมควร โดนแล้ว ไอ้ตำรวจ ชาติชั่ว หลังจากนั้น หนังก็ ได้ตัด

มาที่ 5 ปี ต่อมา ซึ่งใน วันนี้ ก็เป็น
วันที่ สเปนเซอร์ จะได้ ถูกปล่อยตัว หลังจากที่ เขาได้ จำคุก มา 5 ปี สเปนเซอร์ ที่กำลัง นั่งอ่าน หนังสืออยู่ จู่ๆ

ก็ได้มี เพื่อนนักโทษ ของสเปนเซอร์ เดินตรง เข้ามาหาเขา ซึ่งเจ้าหนี้
ก็มี ชื่อว่า สครีป เขาได้ ชวนสเปนเซอร์ คุย และก็ ได้บอกกับ สเปนเซอร์ ไปว่า ภายใน คุกแห่งนี้ สเปนเซอร์ นั้นเป็น คนที่ ฮ็อตมากๆ เพราะว่า จะมี ตำรวจ
ที่ไหน มาอยู่ รวมกับ นักโทษ ที่ตัวของเขา นั้นเป็น จับเอง กับมือ

see also : MOSUL หน่วยลับ ภารกิจลับ ที่สมาชิกทุกคน เต็มใจจะทำมัน!