บทความ » Spiral (2019) ย้ายบ้านเข้ามาอยู่ใหม่กับครอบครัว

Spiral (2019) ย้ายบ้านเข้ามาอยู่ใหม่กับครอบครัว

15 มกราคม 2021
541   0

Spiral (2019) ย้ายบ้านเข้ามาอยู่ใหม่กับครอบครัว แล้วสงสัยว่าเพื่อนจะเป็นพวกลัทธิบูชายัญ

Spiral (2019) ย้ายบ้านเข้ามาอยู่ใหม่กับครอบครัว แล้วสงสัยว่าเพื่อนจะเป็นพวกลัทธิบูชายัญ

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ได้ขับรถ ไปที่เมือง ที่มี ชื่อว่า รัตตี้คริส โดยมี เคร่า ลูกติด ของแอรอน กับเมียเก่า นั่งมาด้วย ขณะที่ พวกเขากำลัง ขับรถ ข้ามสะพาน รถของพวกเขา ก็ชนเข้ากับ
อะไรบางอย่าง จนทำให้ กระจกแตก เหมือนรูปก้นหอย เมื่อตก กลางคืน สามคน พ่อแม่ลูก ก็ได้อยู่ด้วยกนั อย่างสนุกสนาน ซึ่งมาริค ก็ได้ เล่าให้ ลูกเขาฟังว่า ครั้งแรก ที่เขา เสียหนุ่มนั้น รู้สึกยังไง
ส่วนแอรอน ก็ซึมซับ บรรยากาศ จนกระทั่ง เคร่า หันกลับมาที่ พ่อของ เธอนั้น เสียซิง ครั้งแรก ให้แม่ใช่ไหม ทำให้ แอรอน ออกอาการ

หน้ามุ่ย และพูด ประชด กลับไปว่า ขอให้ ลูกเขานั้น เสียซิงโดย อายุ
ร้อยปี เคร่า ก็เลย ต่อปาก ต่อคำ ไปอีกว่า แล้วพ่อ

รู้ได้ยังไง ว่าเธอ ยังบริสุทธิ์อยู่ มาริค ที่เห็น ท่าจะ ไม่ดี จึงเข้ามา ห้ามปราม ทั้งคู่ เอาไว้ ก่อนที่ เขาจะบอก ว่าเขา

Spiral (2019) ย้ายบ้านเข้ามาอยู่ใหม่กับครอบครัว แล้วสงสัยว่าเพื่อนจะเป็นพวกลัทธิบูชายัญ

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ได้ขับรถ ไปที่เมือง ที่มี ชื่อว่า รัตตี้คริส โดยมี เคร่า ลูกติด ของแอรอน กับเมียเก่า นั่งมาด้วย ขณะที่ พวกเขากำลัง ขับรถ ข้ามสะพาน รถของพวกเขา ก็ชนเข้ากับ
อะไรบางอย่าง จนทำให้ กระจกแตก เหมือนรูปก้นหอย เมื่อตก กลางคืน สามคน พ่อแม่ลูก ก็ได้อยู่ด้วยกนั อย่างสนุกสนาน ซึ่งมาริค ก็ได้ เล่าให้ ลูกเขาฟังว่า ครั้งแรก ที่เขา เสียหนุ่มนั้น รู้สึกยังไง
ส่วนแอรอน ก็ซึมซับ บรรยากาศ จนกระทั่ง เคร่า หันกลับมาที่ พ่อของ เธอนั้น เสียซิง ครั้งแรก ให้แม่ใช่ไหม ทำให้ แอรอน ออกอาการ

หน้ามุ่ย และพูด ประชด กลับไปว่า ขอให้ ลูกเขานั้น เสียซิงโดย อายุ
ร้อยปี เคร่า ก็เลย ต่อปาก ต่อคำ ไปอีกว่า แล้วพ่อ รู้ได้ยังไง ว่าเธอ ยังบริสุทธิ์อยู่ มาริค ที่เห็น ท่าจะ ไม่ดี จึงเข้ามา

ห้ามปราม ทั้งคู่ เอาไว้ ก่อนที่ เขาจะบอก ว่าเขา

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ได้ขับรถ ไปที่เมือง ที่มี ชื่อว่า รัตตี้คริส โดยมี เคร่า ลูกติด ของแอรอน กับเมียเก่า นั่งมาด้วย ขณะที่ พวกเขากำลัง ขับรถ ข้ามสะพาน รถของพวกเขา ก็ชนเข้ากับ
อะไรบางอย่าง จนทำให้ กระจกแตก เหมือนรูปก้นหอย เมื่อตก กลางคืน สามคน พ่อแม่ลูก ก็ได้อยู่ด้วยกนั อย่างสนุกสนาน ซึ่งมาริค ก็ได้ เล่าให้ ลูกเขาฟังว่า ครั้งแรก ที่เขา เสียหนุ่มนั้น รู้สึกยังไง
ส่วนแอรอน ก็ซึมซับ บรรยากาศ จนกระทั่ง เคร่า

หันกลับมาที่ พ่อของ เธอนั้น เสียซิง ครั้งแรก ให้แม่ใช่ไหม ทำให้ แอรอน ออกอาการ หน้ามุ่ย และพูด ประชด กลับไปว่า ขอให้ ลูกเขานั้น เสียซิงโดย อายุ
ร้อยปี เคร่า ก็เลย ต่อปาก ต่อคำ ไปอีกว่า แล้วพ่อ รู้ได้ยังไง

ว่าเธอ ยังบริสุทธิ์อยู่ มาริค ที่เห็น ท่าจะ ไม่ดี จึงเข้ามา ห้ามปราม ทั้งคู่ เอาไว้ ก่อนที่ เขาจะบอก ว่าเขา

see also : คดีฆ่า ยกครัวครอบครัว Lin The Lin Family Murders