ข่าวฆาตรกรรม » Tang X Netflix คดีฆาตกรรมปริศนาครอบครัว Van Breda

Tang X Netflix คดีฆาตกรรมปริศนาครอบครัว Van Breda

24 มกราคม 2021
1156   0

Tang X Netflix คดีฆาตกรรมปริศนาครอบครัว Van Breda

Tang X Netflix คดีฆาตกรรมปริศนาครอบครัว Van Breda

คดีนี้ มันเกิดขึ้น ในประเทศ south แอฟริกา ในปี 2015 ซึ่งต้อง บอกไว้เลยว่า ประเทศนี้ มีอัตรา การเกิด อาชญากรรม สูงครับ เฉลี่ยแล้ว ต่อหนึ่งวัน มีคนที่ เสียชีวิต จากคดี ฆาตรกรรม
เกิดขึ้น 49 ราย โดยเรื่องราว ทั้งหมด ทั้งมวล ต้องขอ เริ่มต้นที่ ครอบครัว breda ครอบครัวนี้ มีสมาชิก ทั้งหมด 5 คน คุณพ่อ ของครอบครัวนี้

มีชื่อว่า martin คุณแม่ชื่อว่า teresa
ทั้งสอง มีลูก ทั้งหมด 3 คน

ลูกชาย คนโต มีชื่อว่า rudy ตอนเกิดคดี rudy อายุ 22 ปี ลูกชาย คนรองของ บ้านนี้ มีชื่อว่า henry ตอนที่

เกิดคดี เฮนรี่ อายุ 20 ปี และต่อมา ลูกสาว
คนเล็ก ของบ้าน มีชื่อว่า marli ในตอนนั้น เธออายุ 16 ปี และต้อง บอกเลยครับ ว่าครอบครัว breda เป็นครอบครัว

ที่ร่ำรวย มากๆ เพราะเขา ทำธุรกิจ เกี่ยวกับ อสังหา ริมทรัพย์
ทั้งใน ประเทศ แอฟริกา และประเทศ ออสเตรเลีย และ ครอบครัว breda ก็มีบ้าน อยู่ทั้ง 2 ประเทศ เลยครับ

แต่ใน ช่วงปี 2006 – 2007 ครอบครัว breda จะอาศัย อยู่ใน ประเทศ ออสเตรเลีย
เป็นหลัก ลูกๆของ ครอบครัวนี้ ก็เติบโต ในประเทศ ออสเตรเลีย เป็นหลัก เช่นเดียวกัน

Tang X Netflix คดีฆาตกรรมปริศนาครอบครัว Van Breda

คดีนี้ มันเกิดขึ้น ในประเทศ south แอฟริกา ในปี 2015 ซึ่งต้อง บอกไว้เลยว่า ประเทศนี้ มีอัตรา การเกิด อาชญากรรม สูงครับ เฉลี่ยแล้ว ต่อหนึ่งวัน มีคนที่ เสียชีวิต จากคดี ฆาตรกรรม
เกิดขึ้น 49 ราย โดยเรื่องราว ทั้งหมด ทั้งมวล ต้องขอ เริ่มต้นที่ ครอบครัว breda ครอบครัวนี้ มีสมาชิก ทั้งหมด 5 คน

คุณพ่อ ของครอบครัวนี้ มีชื่อว่า martin คุณแม่ชื่อว่า teresa
ทั้งสอง มีลูก ทั้งหมด 3 คน

ลูกชาย คนโต มีชื่อว่า rudy ตอนเกิดคดี rudy อายุ 22 ปี ลูกชาย คนรองของ บ้านนี้ มีชื่อว่า henry ตอนที่

เกิดคดี เฮนรี่ อายุ 20 ปี และต่อมา ลูกสาว
คนเล็ก ของบ้าน มีชื่อว่า marli ในตอนนั้น เธออายุ 16 ปี และต้อง บอกเลยครับ ว่าครอบครัว breda

เป็นครอบครัว ที่ร่ำรวย มากๆ เพราะเขา ทำธุรกิจ เกี่ยวกับ อสังหา ริมทรัพย์
ทั้งใน ประเทศ แอฟริกา และประเทศ ออสเตรเลีย และ ครอบครัว breda ก็มีบ้าน อยู่ทั้ง 2 ประเทศ เลยครับ

แต่ใน ช่วงปี 2006 – 2007 ครอบครัว breda จะอาศัย อยู่ใน ประเทศ ออสเตรเลีย
เป็นหลัก ลูกๆของ ครอบครัวนี้ ก็เติบโต ในประเทศ ออสเตรเลีย เป็นหลัก เช่นเดียวกัน

see also :