บทความ » Thread of lies (2014) อุ่นไอรักสายสัมพันธ์

Thread of lies (2014) อุ่นไอรักสายสัมพันธ์

10 กุมภาพันธ์ 2021
718   0

Thread of lies (2014) อุ่นไอรักสายสัมพันธ์

Thread of lies (2014) อุ่นไอรักสายสัมพันธ์

เช้าตรู่ ซองจี ก็กำลัง นั่งรีดผ้า ส่วนนัมจี ก็พึ่งจะ อาบน้ำเสร็จ แม่ก็ เตรียมทำกับข้าว สองพี่น้อง นิสัย แตกต่างกันมาก น้องสาว รีดผ้า ให้ดูดี แต่พี่สาวนั้น ใส่เสื้อผ้า ยับๆ พี่สาว
ไม่แคร์ ว่าใคร จะมองเธอยังไง แต่น้องสาว กลับมองเรื่องนี้ ว่า ใครจะมอง เราเป็นยังไง เป็นเรื่องใหญ่ ส่วนแม่นั้น ทำอาหารไป ก็หลับไป เพราะเหนื่อยมาก ระหว่างที่ กินข้าวเช้า
กันอยู่นั้น ซองจี ได้ขอให้ แม่ซื้อ MP3 ให้หน่อย ซองจี อ้างไปว่า เพื่อนๆ เขามีกันหมด หนูก็อยาก มีบ้าง

พี่สาว ก็บอกว่า ก็ฟังเพลง จากมือถือ เอาซะสิ สมัยนี้ ใครเขา ฟังจาก เครื่องเล่น
กันเล่า ส่วนแม่ ก็อ้างไปว่า สิ้นเดือนนี้ แม่ต้อง เอาเงิน ไปต่อ สัญญาเช่า ทั้งพี่สาว และแม่ ต่างพูด จบแล้วก็ ขอตัว ออกไปทันที

Thread of lies (2014) อุ่นไอรักสายสัมพันธ์

เช้าตรู่ ซองจี ก็กำลัง นั่งรีดผ้า ส่วนนัมจี ก็พึ่งจะ อาบน้ำเสร็จ แม่ก็ เตรียมทำกับข้าว สองพี่น้อง นิสัย แตกต่างกันมาก น้องสาว รีดผ้า ให้ดูดี แต่พี่สาวนั้น ใส่เสื้อผ้า ยับๆ พี่สาว
ไม่แคร์ ว่าใคร จะมองเธอยังไง แต่น้องสาว กลับมองเรื่องนี้ ว่า ใครจะมอง เราเป็นยังไง เป็นเรื่องใหญ่ ส่วนแม่นั้น ทำอาหารไป ก็หลับไป เพราะเหนื่อยมาก ระหว่างที่ กินข้าวเช้า
กันอยู่นั้น ซองจี ได้ขอให้ แม่ซื้อ MP3 ให้หน่อย ซองจี อ้างไปว่า เพื่อนๆ เขามีกันหมด หนูก็อยาก มีบ้าง

พี่สาว ก็บอกว่า ก็ฟังเพลง จากมือถือ เอาซะสิ สมัยนี้ ใครเขา ฟังจาก เครื่องเล่น
กันเล่า ส่วนแม่ ก็อ้างไปว่า สิ้นเดือนนี้ แม่ต้อง เอาเงิน ไปต่อ สัญญาเช่า ทั้งพี่สาว และแม่ ต่างพูด จบแล้วก็ ขอตัว ออกไปทันที

เช้าตรู่ ซองจี ก็กำลัง นั่งรีดผ้า ส่วนนัมจี ก็พึ่งจะ อาบน้ำเสร็จ แม่ก็ เตรียมทำกับข้าว สองพี่น้อง นิสัย แตกต่างกันมาก น้องสาว รีดผ้า ให้ดูดี แต่พี่สาวนั้น ใส่เสื้อผ้า ยับๆ พี่สาว
ไม่แคร์ ว่าใคร จะมองเธอยังไง แต่น้องสาว กลับมองเรื่องนี้ ว่า ใครจะมอง เราเป็นยังไง เป็นเรื่องใหญ่ ส่วนแม่นั้น ทำอาหารไป ก็หลับไป เพราะเหนื่อยมาก ระหว่างที่ กินข้าวเช้า
กันอยู่นั้น ซองจี ได้ขอให้ แม่ซื้อ MP3 ให้หน่อย ซองจี อ้างไปว่า เพื่อนๆ เขามีกันหมด หนูก็อยาก มีบ้าง

พี่สาว ก็บอกว่า ก็ฟังเพลง จากมือถือ เอาซะสิ สมัยนี้ ใครเขา ฟังจาก เครื่องเล่น
กันเล่า ส่วนแม่ ก็อ้างไปว่า สิ้นเดือนนี้ แม่ต้อง เอาเงิน ไปต่อ สัญญาเช่า ทั้งพี่สาว และแม่ ต่างพูด จบแล้วก็ ขอตัว ออกไปทันที

see also : ทฤษฎีวิวัฒนาการ มนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากลิง