บทความ » Up in the air 2009 พวกเขา..คือบริษัทรับจ้างไล่ออก!!

Up in the air 2009 พวกเขา..คือบริษัทรับจ้างไล่ออก!!

24 มีนาคม 2021
548   0

Up in the air 2009 พวกเขา..คือบริษัทรับจ้างไล่ออก!!

Up in the air 2009 พวกเขา..คือบริษัทรับจ้างไล่ออก!!

เรื่องราว ทั้งหมด มันได้ เริ่มต้นขึ้น ที่ไรอัน ชายหนุ่ม ผู้ทำงาน ในบริษัท รับจ้าง ไล่ออก เขาเนี่ย เดินทาง ไปตาม บริษัท ที่อยู่ ทั่วทุกรัฐ และก็ ได้เจอคน หลากหลาย ประเภท
ทั้งคน ที่เสียใจ จากการ ถูกไล่ออก หรือแม้แต่ การที่ จะทำ เรื่องบ้าๆ สุดโต่ง เขาก็ รับมือ ได้หมด และสิ่งเดียว

ที่ไรอัน ชื่นชอบ ในการ ทำงานนี้ ก็คือ การที่เขา ไม่ต้อง อยู่ที่บ้าน
ไม่ต้อง มีข้อผูกมัด ใดๆ เปรียบเสมือน ได้ว่า สนามบิน คือบ้าน ของเขา และใคร ก็ตามที่ อยากรู้จักเขา ต้องบิน กับเขาก่อน และไรอัน ก็ประสบ ความสำเร็จ ในชีวิต อย่างล้นหลาม
จนใคร หลายคน เนี่ยยกย่อง ให้เขา เป็น ปรมาจารย์ แห่งการ ไล่ออก

Up in the air 2009 พวกเขา..คือบริษัทรับจ้างไล่ออก!!

เรื่องราว ทั้งหมด มันได้ เริ่มต้นขึ้น ที่ไรอัน ชายหนุ่ม ผู้ทำงาน ในบริษัท รับจ้าง ไล่ออก เขาเนี่ย เดินทาง ไปตาม บริษัท ที่อยู่ ทั่วทุกรัฐ และก็ ได้เจอคน หลากหลาย ประเภท
ทั้งคน ที่เสียใจ จากการ ถูกไล่ออก หรือแม้แต่ การที่ จะทำ เรื่องบ้าๆ สุดโต่ง เขาก็ รับมือ ได้หมด และสิ่งเดียว

ที่ไรอัน ชื่นชอบ ในการ ทำงานนี้ ก็คือ การที่เขา ไม่ต้อง อยู่ที่บ้าน
ไม่ต้อง มีข้อผูกมัด ใดๆ เปรียบเสมือน ได้ว่า สนามบิน คือบ้าน ของเขา และใคร ก็ตามที่ อยากรู้จักเขา ต้องบิน กับเขาก่อน และไรอัน ก็ประสบ ความสำเร็จ ในชีวิต อย่างล้นหลาม
จนใคร หลายคน เนี่ยยกย่อง ให้เขา เป็น ปรมาจารย์ แห่งการ ไล่ออก

เรื่องราว ทั้งหมด มันได้ เริ่มต้นขึ้น ที่ไรอัน ชายหนุ่ม ผู้ทำงาน ในบริษัท รับจ้าง ไล่ออก เขาเนี่ย เดินทาง ไปตาม บริษัท ที่อยู่ ทั่วทุกรัฐ และก็ ได้เจอคน หลากหลาย ประเภท
ทั้งคน ที่เสียใจ จากการ ถูกไล่ออก หรือแม้แต่ การที่ จะทำ เรื่องบ้าๆ สุดโต่ง เขาก็ รับมือ ได้หมด และสิ่งเดียว

ที่ไรอัน ชื่นชอบ ในการ ทำงานนี้ ก็คือ การที่เขา ไม่ต้อง อยู่ที่บ้าน
ไม่ต้อง มีข้อผูกมัด ใดๆ เปรียบเสมือน ได้ว่า สนามบิน คือบ้าน ของเขา และใคร ก็ตามที่ อยากรู้จักเขา ต้องบิน กับเขาก่อน และไรอัน ก็ประสบ ความสำเร็จ ในชีวิต อย่างล้นหลาม
จนใคร หลายคน เนี่ยยกย่อง ให้เขา เป็น ปรมาจารย์ แห่งการ ไล่ออก

see also : รู้จัก ‘Craig & Karl’ ศิลปินดูโอที่ทำงานห่างกันข้ามทวีป